Menu

Pismo nowoczesnej

pielęgniarki i położnej

Oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Zobacz koszyk

Panel logowania:

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr. 2
Punktacja MNiSW 2019: 3

W numerze:

1. Analiza Kompetencji Menedżerskich Pielęgniarek Na Stanowiskach Kierowniczych W Ocenie Pracowników

2. Losy Zawodowe Absolwentów Studiów Licencjackich Na Kierunku Pielęgniarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach

3. Ocena Stanu Wiedzy Pielęgniarek Chirurgicznych Dotyczącego Znajomości I Stosowania Opatrunków Do Terapii Podciśnieniowej - Vac (Vacuum Assisted Closure) W Leczeniu Ran Przewlekłych.

4. Pobrania Narządów U Dawców Po Nieodwracalnym Zatrzymaniu Krążenia - Przegląd Dostępnego Piśmiennictwa Naukowego

pielęgniarstwo

Ocena stanu wiedzy pielęgniarek chirurgicznych dotyczącego znajomości i stosowania opatrunków do terapii podciśnieniowej - vac (vacuum assisted closure) w leczeniu ran przewlekłych.

Streszczeniewersja polskawersja angielska

Informacje dodatkowe:

brak

Wprowadzenie:

Odpowiedni poziom wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat stosowania opatrunków do terapii podciśnieniowej wpływa pozytywnie na proces gojenia, zmniejsza powikłania oraz obniża koszty leczenia ihospitalizacji.

Cel pracy:

Celem badania była ocena stanu wiedzy personelu pielęgniarskiego pracującego w oddziałach chirurgicznych na temat znajomości i stosowania opatrunków do terapii podciśnieniowej - Vacuum assisted closure w leczeniu ran przewlekłych.

Materiał i metodyka:

W badaniu udział wzięło 96 pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach chirurgicznych trzech warszawskich szpitali w wieku od 23 do 62 lat. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego składającego się z 27 pytań opracowanych na podstawie dostępnego piśmiennictwa naukowego. Do analizy statystycznej użyto program Statistica v. 13.1.

Wyniki:

W badanej grupie personelu pielęgniarskiego 62,5% respondentów podsiada wysoką wiedzę na temat leczenia ran przewlekłych opatrunkami podciśnieniowymi, umiarkowany poziom wiedzy stwierdzono u 31,25% badanych, natomiast 6,25% posiada wiedzę na niskim poziomie. Najwięcej poprawnych odpowiedzi - 94.8% uzyskało pytanie o przygotowanie pola przed pierwszym założeniem opatrunku Vacuum assisted closure, natomiast najwięcej problemu sprawiło pytanie o podciśnienie w jakim aparat Single Use Negative Pressure Wound Therapy (PICO) działa najskuteczniej - tylko 69.8% poprawnych.

Wnioski i podsumowanie:

Poziom wiedzy pielęgniarek chirurgicznych na temat systemu Vacuum assisted closure jest na dobrym poziomie. Istotny wpływ na poziom wiedzy miało kształcenie podyplomowe.

Słowa kluczowe (zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH)):

pielęgniarka, terapia podciśnieniowa, system vac, wiedza, rana przewlekła

Assessment of the state of knowledge of surgical nurses regarding the knowledge and use of negative pressure wound dressing - vac (vacuum assisted closure) in the treatment of chronic wounds.

Streszczeniewersja polskawersja angielska

Wprowadzenie:

The appropriate level of knowledge of nursing staff regarding the use of negative pressure wound dressing has a positive effect on the healing process, reduces complications and lowers the costs of treatment and hospitalization.

Cel pracy:

The aim of the study was to assess the state of knowledge of nursing staff working in surgical wards regarding the knowledge and use of negative pressure wound therapy dressings - Vacuum assisted closure in the treatment of chronic wounds.

Materiał i metodyka:

The study involved 96 female and male nurses working in surgical wards of three Warsaw hospitals between the ages of 23 and 62. A method of diagnostic survey consisting of 27 questions based on available scientific literature was used. Statistica v. 13.1 program was used for statistical analysis.

Wyniki:

In the studied group of nursing staff, 62.5% of respondents have high level of knowledge about the treatment of chronic wounds with negative pressure dressings, moderate level of knowledge was found in 31.25% of respondents, while 6.25% have knowledge at a low level. The most correct answers - 94.8% were obtained with the question about the preparation of the area before the first application of the Vacuum assisted closure dressing, whereas the biggest problem was caused by the question about the negative pressure in which the Single Use Negative Pressure Wound Therapy (PICO) apparatus works most effectively - only 69.8% correct.

Wnioski i podsumowanie:

The level of knowledge of surgical nurses about the Vacuum assisted closure system is good. Postgraduate education had a significant impact on the level of knowledge.

Do góry

WYDAWNICTWO "DUX"

ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom, Polska, tel. 503066297Projekt i wykonanie: GrafikNet

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Wydawnictwo "DUX", ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google Ads. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję