Menu

Pismo nowoczesnej

pielęgniarki i położnej

Oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Zobacz koszyk

Panel logowania:

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr. 2
Punktacja MNiSW 2019: 3

W numerze:

1. Analiza Kompetencji Menedżerskich Pielęgniarek Na Stanowiskach Kierowniczych W Ocenie Pracowników

2. Losy Zawodowe Absolwentów Studiów Licencjackich Na Kierunku Pielęgniarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach

3. Ocena Stanu Wiedzy Pielęgniarek Chirurgicznych Dotyczącego Znajomości I Stosowania Opatrunków Do Terapii Podciśnieniowej - Vac (Vacuum Assisted Closure) W Leczeniu Ran Przewlekłych.

4. Pobrania Narządów U Dawców Po Nieodwracalnym Zatrzymaniu Krążenia - Przegląd Dostępnego Piśmiennictwa Naukowego

pielęgniarstwo

Pobrania narządów u dawców po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia - przegląd dostępnego piśmiennictwa naukowego

Streszczeniewersja polskawersja angielska

Wprowadzenie:

Stale rosnąca liczba osób oczekujących na przeszczepienie narządów, zmusza do poszukiwania nowych i poszerzania możliwych źródeł donacyjnych. Jedną z dostępnych, lecz niewykorzystywanych opcji, jest pobieranie narządów od osób zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia (Donor"s after Cardiac Death - DCD).

Cel pracy:

Celem pracy była analiza dostępnego piśmiennictwa naukowego na temat pobierania narządów u dawców po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia

Materiał i metodyka:

Analizie zostało poddane dostępne piśmiennictwo naukowe obejmujące tematykę pobierania narządów u dawców po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia znajdujące się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW). Do przeglądu piśmiennictwa włączone zostaną wszystkie artykuły zawierające w tytule, słowach kluczowych lub w streszczeniu pracy terminy: zatrzymania krążenia, dawca, dawca po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia, koordynator transplantacyjny, koordynacja wielonarządowa, pobierania narządów, transplantacja.

Wyniki:

Dawcy narządów unaczynionych, zmarli wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, mogą realnie wpłynąć na zmniejszenie śmiertelności wśród chorych zapisanych i oczekujących na Krajowej Liście Oczekujących - KLO. W Polsce pobierania narządów od zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia duże nadzieje, lecz wiąże się z koniecznością zwiększenia świadomości społeczeństwa i personelu medycznego. DCD stanowią jak na razie bardzo niewielki odsetek wszystkich dawców - w latach 2015-2017 było zgłoszonych tylko 14 dawców do Poltransplantu

Wnioski i podsumowanie:

Dawcy narządów unaczynionych, zmarli wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, mogą realnie wpłynąć na zmniejszenie śmiertelności wśród chorych zapisanych i oczekujących na Krajowej Liście Oczekujących - KLO. W Polsce pobierania narządów od zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia duże nadzieje, lecz wiąże się z koniecznością zwiększenia świadomości społeczeństwa i personelu medycznego. DCD stanowią jak na razie bardzo niewielki odsetek wszystkich dawców - w latach 2015-2017 było zgłoszonych tylko 14 dawców do Poltransplantu

Słowa kluczowe (zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH)):

dawca, nieodwracalne zatrzymanie krążenia, transplantacja, koordynator transplantacyjn

Organ donation following circulatory death- literature review

Streszczeniewersja polskawersja angielska

Wprowadzenie:

Increasing exigency for transplant organ donations enables both: to research new methods and to improve existent procedures of taking organ transplantations. Donation after Circulatory Death (DCD), previously referred to as donation after cardiac death or non-heart-beating organ donation, appears to be one of the practices, which is available but yet not frequently utilised in Poland.

Cel pracy:

This paper provides retrospective review of the literature on topic of Transplant Donation Following Circulatory Death (DCD).

Materiał i metodyka:

Methods. Performed a systematic search of the Ministry of Science and Higher Education database to identify articles defining and analysing DCD. The search strategy included publication articles with such terms as: Cardiac arrest; organ donor; deceased donor; donor recipient; Donation after Circulatory Death; transplant co-ordinator; organ transplant; multi-organ retrieval; transplantation;

Wyniki:

Retrieval and organ utilisation from deceased donors seem to have potential to save and improve lives of people pending transplantation on National Organ Donor Register - KLO. There are on-going challenges to realise the potential of DCD procedure and its benefits in Poland. A greater understanding and awareness amongst the public and healthcare professionals seem to pose an existent problem to overcome. At present, DCD procedures generate small percentage of organ donations in Poland. In 2015-2017, only 14 cases of deceased donors had been declared to Poltransplan

Wnioski i podsumowanie:

Retrieval and organ utilisation from deceased donors seem to have potential to save and improve lives of people pending transplantation on National Organ Donor Register - KLO. There are on-going challenges to realise the potential of DCD procedure and its benefits in Poland. A greater understanding and awareness amongst the public and healthcare professionals seem to pose an existent problem to overcome. At present, DCD procedures generate small percentage of organ donations in Poland. In 2015-2017, only 14 cases of deceased donors had been declared to Poltransplant

Do góry

WYDAWNICTWO "DUX"

ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom, Polska, tel. 503066297Projekt i wykonanie: GrafikNet

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Wydawnictwo "DUX", ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google Ads. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję