Menu

Pismo nowoczesnej

pielęgniarki i położnej

Oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Zobacz koszyk

Panel logowania:

Stowarzyszenie

Do Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Działając na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Specjalistycznego paragraf 17 zwołuję Sprawozdawczo-Wyborcze Walne zebranie Członków na dzień 25 czerwca 2021 roku w I terminie na godzinę 16:00, w drugim terminie na godzinę 16:30.

Porządek Obrad Zebrania:
1) przyjęcie porządku obrad
2) uchwalenie zmian statutu,
3) przedstawienie sprawozdań organów Stowarzyszenia
4) zatwierdzanie sprawozdań Organów Stowarzyszenia za rok 2020
5) Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej mijającej Kadencji
6) wybór władz Stowarzyszenia,
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich na kolejna kadencję.
9) sprawy różne , wolne wnioski

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju i możliwymi obostrzeniami, zebranie odbędzie się w formie hybrydowej za pomocą platformy ZOOM. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tej formie proszę o przesłanie aktualnego adresu e-mail, oraz nr telefony w celu właściwego ustalenia połączenia.
Miejscem stacjonarnego spotkania jest Ruda Śląska ul. Tunkla 112 a .
z poważaniem
Ewa Molka


POLSKIE TOWARZYSTWO PIELEGNIARSTWA SPECJALISTYCZNEGO
z siedzibą w Bytomiu (41-902), ul. Karola Miarki 11/1,
stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000552783,
NIP: 6263017774, REGON: 361240902


Nr konta61 8466 0002 0000 5382 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Tworogu
Składka członkowska za rok 2019 wynosi 80 zł .
Każdy z członków Stowarzyszenia otrzymuje bezpłatnie czaspopismo w wersji elektronicznej.

Do góry

Wydawca: WYDAWNICTWO "DUX"

ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom, Polska, tel. 503066297Projekt i wykonanie: GrafikNet

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Wydawnictwo "DUX", ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google Ads. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję