Menu

Pismo nowoczesnej

pielęgniarki i położnej

Oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Zobacz koszyk

Panel logowania:

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr. 2
Punktacja MNiSW 2019: 3

W numerze:

1. Analiza Kompetencji Menedżerskich Pielęgniarek Na Stanowiskach Kierowniczych W Ocenie Pracowników

2. Losy Zawodowe Absolwentów Studiów Licencjackich Na Kierunku Pielęgniarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego W Katowicach

3. Ocena Stanu Wiedzy Pielęgniarek Chirurgicznych Dotyczącego Znajomości I Stosowania Opatrunków Do Terapii Podciśnieniowej ? Vac (Vacuum Assisted Closure) W Leczeniu Ran Przewlekłych.

4. Pobrania Narządów U Dawców Po Nieodwracalnym Zatrzymaniu Krążenia ? Przegląd Dostępnego Piśmiennictwa Naukowego

5. Wybrane Aspekty Opieki Pielęgniarskiej Nad Pacjentem Po Przeszczepieniu Nerki Od Dawcy Zmarłego ? Przegląd Dostępnego Piśmiennictwa Naukowego

pielęgniarstwo

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po przeszczepieniu nerki od dawcy zmarłego ? przegląd dostępnego piśmiennictwa naukowego

Streszczeniewersja polskawersja angielska

Informacje dodatkowe:

konfikt interesów brak

Wprowadzenie:

Zabieg przeszczepienia nerki jest najczęściej przeprowadzanym zabiegiem wśród zabiegów transplantacyjnych, jest najbardziej efektywną forma leczenia pacjentów ze schyłkową niewydolnością tego narządu.

Cel pracy:

Celem pracy była analiza dostępnego piśmiennictwa naukowego na temat wybranych aspektów opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po przeszczepieniu nerki.

Materiał i metodyka:

Analizie poddane zostało piśmiennictwo naukowe znajdujące się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do przeglądu włączono artykuły zawierające w tytule, słowach kluczowych lub w streszczeniu terminy: niewydolność nerek, przeszczepienie nerki, transplantacja, pacjent, opieka pielęgniarska, proces pielęgnowania, pielęgniarstwo transplantacyjne. Kryterium czasowym włączenia było ostatnich 10 lat - 1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2018 r. oraz w roku 2019 do chwili obecnej.

Wyniki:

Brak

Wnioski i podsumowanie:

W opiece nad pacjentem po przeszczepieniu nerki, działania pielęgniarskie są niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na dalszy przebieg procesu rekonwalescencji i powrotu do zdrowia dzięki nowoczesnym i wysokiej jakości metodom pielęgnowania. Wszystkie działania wykonywane powinny być zgodnie z procedurami medycznymi mającymi na celu nie dopuszczenie do powstania powikłań. Biorąc pod uwagę występujące problemy pielęgnacyjnych, należy stwierdzić, iż istotą opieki pielęgniarskiej nie jest tylko łagodzenie czy zmniejszanie niepożądanych objawów, ale także kładzenie nacisku na aspekty somatyczne, psychiczne i społeczne pacjenta. Szczególny nacisk powinien być położony na edukację zdrowotną pacjenta.

Słowa kluczowe (zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH)):

biorca, przeszczepienie nerki, opieka pielęgniarska

Selected aspects of nursing care for patient undergoing deceased-donor kidney transplantation - a review of available scientific literature

Streszczeniewersja polskawersja angielska

Wprowadzenie:

The kidney transplant surgery is the most commonly performed surgery among transplantation surgeries, it is the most effective form of treatment for patients with end stage renal disease.

Cel pracy:

The aim of the study was to analyze available scientific literature on selected aspects of nursing care for a kidney transplant patient.

Materiał i metodyka:

The scientific literature from the list of ranked journals of the Ministry of Science and Higher Education has been analyzed. The review included articles containing the following terms in the title, keywords or summary: renal failure, kidney transplantation, transplantation, patient, nursing care, nursing process, transplant nursing. The time criterion was the last 10 years - January 1, 2008 - December 31, 2018 and 2019 to date.

Wyniki:

No

Wnioski i podsumowanie:

In the care for a patient after kidney transplantation, nursing activities are an extremely important factor that influence the further convalescence and recovery process due to modern and high-quality methods of nursing. Taking into account the occurring nursing problems, it should be stated that the essence of nursing care is not only to alleviate or reduce unwanted symptoms, but also to emphasize the patient`s somatic, mental and social aspects. Particular emphasis should be put on the health education of the patient.

Do góry

WYDAWNICTWO "DUX"

ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom, Polska, tel. 503066297Projekt i wykonanie: GrafikNet

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Wydawnictwo "DUX", ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google Ads. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję