Menu

Pismo nowoczesnej

pielęgniarki i położnej

Oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Zobacz koszyk

Panel logowania:

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr. 3

Index Copernicus 2020: 58.70 | Punktacja MNiSW 2021: 5

W numerze:

1. Wykorzystanie Masażu Bańką Chińską W Terapii Kończyny Górnej U Pacjentów Po Udarze Mózgu.

pielęgniarstwo

Wykorzystanie masażu bańką chińską w terapii kończyny górnej u pacjentów po udarze mózgu.

Streszczeniewersja polskawersja angielska

Wprowadzenie:

Kompleksowa rehabilitacja neurologiczna jest bardzo istotnym elementem w procesie terapeutycznym, a korzyści zdrowotne i ekonomiczne należą do jednych z najważniejszych. Praca nad powrotem, czasami tylko częściowej sprawności wymaga wiele czasu. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić jaki wpływ na kończynę górną ma masaż bańką chińską u pacjentów po udarze mózgu
Celem badań było sprawdzenie jak masaż bańką chińską wpływa na poprawę funkcji kończyny górnej u pacjentów po udarze mózgu. Czy terapia będzie przynosiła lepsze efekty przy spastyczności czy przy wiotkości
Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy A i B, gdzie grupa A to pacjenci, którzy nie byli badani bańką, a grupa B to grupa pacjentów badanych bańką. Średnia wieku to 63 lata. Główne choroby towarzyszące u badanych to nadciśnienie tętnicze ( występowało u 8 kobiet i 12 mężczyzn, było leczone od ponad 5 lat ), cukrzyca (7 kobiet i 5 mężczyzn leczona od ponad 5 lat), miażdżyca uogólniona ( 4 kobiety i 5 mężczyzn). Aby porównać skuteczność badań, zostały wykonane u pacjentów z kończyną górną spastyczną oraz wiotką.
Badania prowadzone były w sali pacjenta, w temperaturze pokojowej w godzinach rannych. Do badań wykorzystano skalę Aswortha, skalę Barthel oraz skalę MRC oraz skalę oceny możliwości funkcjonalnych kończyny górnej wg Wolfa.
Wnioski Masaż bańką chińską poprawił samodzielność pacjentów oraz jakość ruchu. Ograniczenia ruchomości występujące w stawie ramiennym oraz łokciowym zmniejszyły się, lecz w nadgarstku nie zauważono żadnych zmian. Spastyczność po terapii zmniejszyła się. Dolegliwości bólowe zmniejszyły się, pacjenci odczuwali ulgę i rozluźnienie Napięcie mięśniowe uległo poprawie. Doszło do zmniejszenia nadwrażliwości na dotyk

Słowa kluczowe (zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading (MeSH)):

bańka chińska, rehabilitacja, udar mózgu

The use of chinese cupping massage in upper limb therapy in patients after stroke.

Streszczeniewersja polskawersja angielska

Wprowadzenie:

Comprehensive neurological rehabilitation is a very important element in the therapeutic process, and the health and economic benefits are among the most important. Working on getting back, sometimes only partially efficient, takes a lot of time. That is why we decided to check the influence of Chinese cupping massage on the upper limb in patients after stroke
The aim of the research was to find out how Chinese cupping massage improves the function of the upper limb in patients after stroke. Will the therapy be more effective in spasticity or in flaccidity.
The patients were divided into two groups A and B, where group A are patients who were not tested with the bubble, and group B is the group of patients who were tested with the bubble. The average age is 63. The main concomitant diseases in the subjects were arterial hypertension (it occurred in 8 women and 12 men, it was treated for over 5 years), diabetes (7 women and 5 men treated for over 5 years), generalized atherosclerosis (4 women and 5 men). To compare the effectiveness of the studies, they were performed in patients with spastic and flaccid upper limbs.
The tests were carried out in the patient`s room at room temperature in the morning. The Asworth scale, the Barthel scale and the MRC scale as well as the Wolf functional abilities assessment scale were used for the research.
Conclusions Chinese cupping massage improved patients` independence and quality of movement. Restriction of mobility in the shoulder and elbow joints decreased, but no changes were seen in the wrist. Spasticity after therapy decreased. Pain was reduced, patients felt relief and relaxation. Muscle tension improved. Sensitivity to touch was reduced

Do góry

Wydawca: WYDAWNICTWO "DUX"

ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom, Polska, tel. 503066297Projekt i wykonanie: GrafikNet

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Wydawnictwo "DUX", ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google Ads. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję